1. Przed rozpoczęciem montażu zmierz dokładnie powierzchnię, którą będziesz wyklejał. Zaleca się kupienie trochę większej ilości płytek i narożników na odpad. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia między 5 a 25°C.

2.Płytki kładziemy na czystą, gładką zagruntowaną powierzchnię. W pierwszej kolejności skuwamy lub zrywamy luźne pozostałości po starej okładzinie (starą farbę, glazurę, tapetę). Niekiedy konieczne jest pokrycie ściany zaprawą wyrównującą. Ostatnim etapem przed przystąpieniem do klejenia jest gruntowanie.

3. Wyklejanie płytek rozpoczynamy od narożników i pionowych zewnętrznych krawędzi ścian. Idąc od dołu opieramy pierwszy rząd o cokół przypodłogowy lub listwę poziomującą i przesuwamy się ku górze. Każdą płytkę sprawdzamy pod kątem uszkodzeń, następnie przecieramy klejoną powierzchnie szczotką drucianą usuwając nierówności i gipsowe naloty. Należy dobierać płytki z różnych opakowań w celu wymieszania odcieni i zachowaniu estetyczności. Do montażu używamy specjalnych dedykowanych klejów elastycznych, którymi pokrywamy ok 80% powierzchni płytki. 

4. Po zakończeniu prac montażowych, impregnujemy płytki specjalnie do tego przeznaczonymi preparatami. Zabezpieczone płytki staną się o wiele bardziej odporne na zabrudzenie i osiadanie kurzu. Do płytek betonowych zalecamy SILEX-MATT firmy Schomburg lub do kolorów Białych, Ecru preparat Sarsil.

5. Wykwity wapienne są zjawiskiem naturalnym, aby zabezpieczyć płyty przed powstawaniem wykwitów wapniowych należy je zaimpregnować i ponowić ten proces po okresie 2 lat od
naniesienia pierwszej warstwy ochronnej. Wykwity w zależności od rodzaju oraz intensywności pojawiają się w okresie do 3 lat od daty produkcji.

6. Różnice w odcieniach jednego koloru mogą być spowodowane produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach nie są wadą produktu i nie stanowią podstaw do reklamacji.

1. Przed rozpoczęciem montażu zmierz dokładnie powierzchnię, którą będziesz wyklejał. Płyty należy rozłożyć sprawdzając czy nie są nigdzie uszkodzone, ewentualnie dobierając kolor. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia między 5 a 25°C, a w przypadku prac wykonywanych na zewnątrz w dzień bez opadów.

2.Płyty kładziemy na czystą, gładką zagruntowaną powierzchnię. W pierwszej kolejności skuwamy lub zrywamy luźne pozostałości po starej okładzinie (starą farbę, glazurę, tapetę). Ważne też jest aby ściana miała odpowiednią nośność i przyczepność. W przypadku słabszego podłoża należy użyć płyt OSB lub nielakierowanej płyty gipsowo-kartonowej. Przed przystąpieniem do klejenia gruntujemy powierzchnie gruntem z piaskiem kwarcowym. W razie wątpliwości przeprowadzamy test przyczepności.

3. Klej nanosimy pacą z zębami po całej powierzchni na tzw. „grzebień” zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

4. Po zamontowaniu płyt należy użyć specjalnych impregnatów do betonu architektonicznego. Zabezpieczone płytki staną się bardziej odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne.
5. Wykwity wapienne są zjawiskiem naturalnym, aby zabezpieczyć płyty przed powstawaniem wykwitów wapniowych należy je zaimpregnować i ponowić ten proces po okresie 2 lat od naniesienia pierwszej warstwy ochronnej. Wykwity w zależności od rodzaju oraz intensywności pojawiają się w okresie do 3 lat od daty produkcji.

6. Różnice w odcieniach jednego koloru mogą być spowodowane produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach nie są wadą produktu i nie stanowią podstaw do reklamacji.

1. Przed rozpoczęciem montażu zmierz dokładnie i rozplanuj. Bloczki należy rozłożyć sprawdzając czy nie są nigdzie uszkodzone, ewentualnie dobierając kolor. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia między 5 a 25°C, a w przypadku prac wykonywanych na zewnątrz w dzień bez opadów. 

2. Każdą warstwę ogrodzenia należy ułożyć „na sucho” dosuwając bloczki do siebie (ewentualne nadlewki należy doszlifować tarczą fibrową do gresu).  Przed ułożeniem każdej warstwy należy sprawdzić poziom i pion. Ewentualną niwelację różnic można wykonać za pomocą zastosowania klinów.

3. Przyklej bloczki do siebie za pomocą kleju montażowego (zalecane używanie do tego celu silikonu dekarskiego bezbarwnego) dzięki czemu ułożone bloczki nie będą zmieniać położenia względem siebie podczas zalewania betonem (nie więcej niż jeden bloczek za jednym zalaniem) oraz uszczelnione będą wszystkie spoiny.

4. W pierwszej kolejności należy wewnętrzne ścianki bloczków wyłożyć styropianem typu EPS (miękki) o grubości ok. 1cm
Puste komory bloczków należy wypełnić odpowiednio zaprojektowaną, półsuchą mieszanką betonową klasy C20/25, wykonaną na bazie cementu portlandzkiego 32,5 R.
Zabrudzenia powstałe podczas prac należy na bieżąco usuwać z powierzchni bloczka. Należy ustawiać tylko jedną warstwę bloczków, aż do pełnego wyschnięcia mieszanki, jest to ścisłe związane z warunkami atmosferycznymi (przewidywany czas minimalny to 24 godziny).

5. Po zakończeniu zalewania bloczków VIVENDA, należy je przykryć folią budowlaną, aby nie następowało odparowywanie wody z mieszanki. Czynności te zapobiegają skurczowi betonu oraz powstawaniu pęknięć. Taką osłonę należy stosować do finalnego przykrycia ogrodzenia daszkami.

6. Montaż przęseł i bram:W słupku wywierć otwory tak, aby elementy mocujące bram i przęseł były zatopione w rdzeniu betonowym, a następnie zamocuj je przy użyciu kleju (kotwy chemicznej). Kotwy powinny być mocowane najbliżej środka słupków, aby zapewnić stabilność montowanych bram, furtek i przęseł. Wiercenie otworów należy wykonywać bez użycia udaru, narzędzia jak do obróbki kamienia. Wycinanie i wiercenie wykonywać tylko po zalaniu i wyschnięciu betonu wypełniającego.

7. Wykwity wapienne są zjawiskiem naturalnym, aby zabezpieczyć ogrodzenie przed powstawaniem wykwitów wapniowych należy je zaimpregnować i ponowić ten proces po okresie 2-3 lat od naniesienia pierwszej warstwy ochronnej. Wykwity w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem użytkowania (ścierania) w okresie do 3 lat

8. Różnice w odcieniach jednego koloru mogą być spowodowane produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach nie są wadą produktu i nie stanowią podstaw do reklamacji.

Gwarancja obejmuje:
Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wady powstałe z winy producenta czyli wady wykonania stwierdzone przy odbiorze towaru.

Gwarancja nie obejmuje:
Gwarancji nie podlegają szkody powstałe na skutek:
– niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych produktów
– niewłaściwego zaprojektowania, wykonania ogrodzenia
– niewłaściwego wykonania fundamentu, niezgodnego ze sztuką budowlaną,
– niewłaściwego, niezgodnego z sztuką budowlaną montażu zakupionych produktów.
– zastosowania betonu o złej ekspozycji do zalewania ogrodzeń,
– zastosowania innych materiałów montażowych niż wymagane przez producenta


Brak zastosowania się do reguł montażu, w szczególności poprzez zastosowanie niewłaściwej mieszanki betonu, niezachowanie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi etapami zalewania betonem oraz brak wyłożenia ścianek bloczków styropianem, może skutkować powstaniem pęknięć bloczków, z uwagi na zbyt wysokie naprężenia.

1. Przed rozpoczęciem montażu zmierz dokładnie powierzchnię, którą będziesz wyklejał. Płyty należy rozłożyć sprawdzając czy nie są nigdzie uszkodzone, ewentualnie dobierając kolor. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia między 5 a 25°C, a w przypadku prac wykonywanych na zewnątrz w dzień bez opadów.

2. Płyty kładziemy na czyste, równe i stabilne podłoże. Należy wykonać warstwę izolacyjną na wylewce (papa termozgrzewalna,, środki bitumiczne lub membrany dachowe). W celu umożliwienia odprowadzenia wody zalecamy wykonanie odpowiednio wyprofilowanych spadków 1-2 cm na 1 mb.

3. Płyty należy układać na rozstawionych wspornikach. Zalecamy użycie 4 wsporników na narożach plus 1 na środku płyty. Aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię, polecamy wykorzystanie głowic samopoziomujących.

4. Po zamontowaniu płyt należy użyć specjalnych impregnatów do betonu architektonicznego. Zabezpieczone płytki staną się bardziej odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne.

5. Wykwity wapienne są zjawiskiem naturalnym, aby zabezpieczyć płyty przed powstawaniem wykwitów wapniowych należy je zaimpregnować i ponowić ten proces po okresie 2 lat od naniesienia pierwszej warstwy ochronnej. Wykwity w zależności od rodzaju oraz intensywności pojawiają się w okresie do 3 lat od daty produkcji.

6. Różnice w odcieniach jednego koloru mogą być spowodowane produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach nie są wadą produktu i nie stanowią podstaw do reklamacji.

Warunki gwarancji i instrukcja montażu płyt z betonu architektonicznego

Montaż bloczków ogrodzeniowych

0